คลิกที่นี่...  


    
 

  ---------------------------------------------------------
 

  ---------------------------------------------------------
 

  ---------------------------------------------------------
 

  ---------------------------------------------------------
 

  ---------------------------------------------------------

 
   จากประสบการณ์ในฐานะเกษตรกรเจ้าของสวนมังคุด สู่ผู้ผลิตและแปรรูปน้ำมังคุดสกัด
 
 

 
 

เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ที่จะรวมกันเป็นตลาดเดียว( Asean Economics Community )ในปี 2558 บริษัทเนเจอร์สยาม จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการผลิต เน้นการประกันคุณภาพในระดับสากล(Food Safty) ซึ่งเป็นการเสริมจุดแข็งเดิมที่เน้นในเรื่องชีวภาพและธรรมชาติ100%

 

 


  

กราเซีย น้ำมังคุดสกัดเพิ่มแซนโทนจากเปลือกมังคุดชีวภาพ

บริสุทธิ์จากธรรมชาติ100%

 

Quick LInk
(pic) 201227_63171.gif
ประเด็นเด่น
    (Hot Issue)

  สังคมคุณภาพชีวิต
             (Social&Life)
 พืช-สัตว์เศรษฐกิจ
 (Sustainable Agriculture)

 อุตสาหกรรมเกษตร
         (Agro-Industry)

ติดต่อเรา
     (contact)
 

หนังสือพิมพ์รายวัน

การศึกษา
ข่าวจราจร/อากาศ
หุ้น-กองทุน-ดอกเบี้ย

ข่าวราชการ
พลังงาน

สินค้าเกษตร
ลงทะเบียนสมาชิก
ข่าวเกษตร
ข่าวกีฬา
สังคมออนไลน์

ศิลปะ-วัฒนธรรม
หมอดู
ซ่อมแซม-ต่อเติม-ตกแต่ง
รถ บ้าน สวน
ดูหนังฟังเพลง ดื่ม กิน ท่องเที่ยว
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มือถือ
นวดแผนไทย
คนคุณภาพ
สุขภาพ

พืชสมุนไพร
พืชไร่-พืชสวน
ปุ๋ย-เคมีเกษตร
สัตว์บก-
สัตว์เลี้ยง-ยาสัตว์
สัตว์น้ำ
อาหารสัตว์

เทคโนโลยีชีวภาพ-พันธุวิศวกรรม

 การแปรรูปอาหาร 

เภสัชโภชนศาสตร์
การประกันและรับรองคุณภาพ

การตลาด  การเงิน  การบัญชี
ทรัพยากรมนุษย์
กฎหมาย-ภาษี-แรงงาน
แบบฟอร์ม กฎระเบียบ
การจัดการกลยุทธ์
การจัดการความเสี่ยง
ผู้ประกอบการท้องถิ่น
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Copyright © 2012 Nature Siam. All rights reserved.